Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

neděle 13. února 2022

Staráme sa o našich spevavcov - ako prikrmovať vtáky v zime

Máme dobrý pocit, že pomáhame milým tvorom, a navyše ich popritom môžeme pozorovať. Maškrtné vtáky poletujúce okolo kŕmidla a pochutnávajúce si na dobrotách, ktoré sme im pripravili, sa dokážu postarať o pekné divadlo.

Ako prikrmovať vtáky v zime


Získajte si ich podľa toho, čo majú najradšej. 

Sýkorky, zelienky, vrabce, glezgy a hýle si pochutia na slnečnici. 

Stehlíky uvítajú drobné semienka repky, prosa či maku.

 Drozdy sa tešia z jabĺk a ozdobných plodov kríkov. 

Sýkorky aj ďatle majú rady loj, hrdličky zasa pšenicu, drvenú kukuricu či jačmeň.

Vtáčikom nedávame:

Pečivo, kysnuté cesto, korenisté jedlá či údené mäso môžu vtákom spôsobiť nebezpečné nadúvanie či zápaly tráviacej sústavy. Takisto by ste nemali ponúkať plesnivé oriešky či inak poškodenú, znehodnotenú stravu.
 

úterý 21. prosince 2021

ČAROVNÉ VIANOCE

 
Vianoce – Najkrajšie sviatky v roku. V deťoch pestujeme tradície, pripomíname si symboly Vianoc - vianočnými piesňami, príbehmi,… 
Program podujatia: Vianočná besiedka pod jedličkou. Deti si pripravili kultúrny program, ktorým sme si priblížili ľudové tradície spojené s Vianocami.čtvrtek 16. prosince 2021

 "Naši snehuliaci"

zhotovili naši šikovní amaveťáci

sobota 13. listopadu 2021

Týždeň vedy a techniky - 8.11.-12.11.2021
Základná škola P. Dobšinského v Rimavskej Sobote v spolupráci s AMAVET klubom Legman 819 pre našich žiakov pripravili podujatie s množstvom zážitkov z vedy a techniky, ako ich možno nepoznajú. Podujatie sa uskutoční v dňoch 9. až 12. novembra 2021 v priestoroch odborných učební ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
EXKURZIA ZBOJSKÁ - 9.10.2021

Zameranie: turistika, poznávanie prírody a histórie regiónu. 

Cieľ: • pozorovanie zmien v prírode 

         • pozorovanie prírodných javov, útvarov  

         • sledovanie turistických značiek

         • poznávanie histórie nášho regiónu  

         • pohyb v náročnom teréne 

Program podujatia: Akcia bola zameraná na poznávanie prírodných zvláštností a krás nášho blízkeho regiónu spolu s poznávaním jeho dejín. Lokalita Zbojská ponúka široké možnosti na rozširovanie vedomostí a zručností našich detí. Chodník Jakuba Surovca je náučný chodník, počas zvládnutia deti mali možnosť učiť sa o prírode, flóre a faune regiónu. 

     V tomto období kvitnú jesienky, tak sme sa naučili, že niektoré krásne kvety sú zároveň nebezpečné – prudko jedovaté. Náučný chodník vedie cez tiesňavu, ktorú do skál vyhĺbila rieka, spolu s niektorými jaskyňami. Z histórie ponúkol poznatky o budovaní a fungovaní vyše storočnej železnice, o samotnom Jakubovi Surovcovi, ktorý bol našim obávaným zbojníkom v minulosti. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deti čítali aj krásnu a poučnú povesť o lokalite Remetisko. Samotný pohyb v tiesňave bol náročný – je to ferrata so stupačkami v skalách, zabezpečená oceľovými lanami. Deti zažili adrenalín, radosť zo zvládnutých ťažkostí, takisto sa naučili, že v prírode sa musíme pohybovať opatrne a pomoc od kamaráta sa zíde v každej situácii.

Svetový kozmický týždeň - 5.10 - 8.10.2021

V dňoch 5. - 8. 10. sme sa zapojili do aktivít našej hvezdárne a pripomenuli sme si Svetový kozmický týždeň.

Cieľom exkurzií na hvezdáreň bolo, aby sme vyvolali záujem žiakov o predmety, akými sú najmä matematika a fyzika, ale i ďalšie v prvom rade prírodovedné predmety. 

Program podujatia: Program v rámci Svetového kozmického týždňa: 

1. Prvý človek vo vesmíre - k tohoročnému 60. výročiu letu J. Gagarina do vesmíru; 

2. Hubble - oko do hlbokého vesmíru - k 30. výročiu vypustenia Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu (zrod a najdôležitejšie výsledky výskumu). 

3. V prípade pekného počasia sa pozorovalo Slnko, slnečné protuberancie.

Program sa deťom veľmi páčil.

Ďakujeme pani Katke Kerekešovej, odbornej pracovníčke hvezdárne.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Európsky týždeň mobility - DEŇ BEZ ÁUT 16.9.-22.9.2021

     Prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

     Výročná téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY na rok 2021 je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber tohtoročnej témy vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa – a svet – pociťovali počas pandémie COVID-19.

Kampaň sa teraz snaží motivovať všetkých bývalých a budúcich účastníkov, aby sa zapojili do 20.ročníka EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY pod tohtoročným sloganom „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“.

     Týždeň mobility sa končí 22.septembra. Tento deň je podporovaný Európskou komisiou. Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut –  prvýkrát  sa oslavoval v roku 2000. Je súčasťou Európskeho týždňa mobility zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu.

     Naša škola v spolupráci s AMAVET klubom Legman 819 si pripomenula týždeň mobility so žiakmi počas vyučovacieho procesu. Žiaci sa oboznámili s témou z rozhlasovej relácie, ktorá odznela 16.9.2021 v školskom rozhlase. Táto téma  je dôležitá pre naše duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19.

22.septembra dostali žiaci v triedach motivačný obrázok, ako odmenu pokiaľ využili alternatívnu dopravu, iný dopravný prostriedok ako auto.

 

     Súčasná situácia nám nedovolila usporiadať pre žiakov praktickú súťaž – „Jazdu zručnosti“. Zvolili sme alternatívu, žiaci sa mohli zapojiť do výtvarnej súťaže. Každý žiak mal možnosť využiť svoju kreativitu a tvorivosť a mal nakresliť svoje auto na ekologický pohon…

     Najkrajšie práce boli vystavené na výstavke a žiaci dostali pekné odmeny.

Ceny boli zakúpené vďaka našej organizácii Amavet klub Legman 819, s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje  a túto akciu podporuje už niekoľko rokov.

     Dôležité však je aj to, že si všetci spoločne uvedomíme, aké dôležité je chrániť si naše životné prostredie a aspoň jeden deň prísť do školy bez auta!

Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili… 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."