Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 22. prosince 2023

Deň bez áut - 22.9.

Cieľom tohto dňa – je podpora ekologických foriem dopravy ako je, pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

Naši Amaveťáci sa zapojili do tejto akcie dňa 22. 9.

Program podujatia: Európsky deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut 22. septembra je súčasťou Európskeho týždňa mobility – 16. – 22. septembra , zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov.
Akcia začala hneď ráno kde malí amaveťáci rozdávali všetkým, ktorí využili iný dopravný prostriedok ako auto, pekný obrázok. Dopoludnia si žiaci zábavnou formou zopakovali základné pravidlá, ktoré žiaci musia dodržiavať, pokiaľ sa stanú účastníkmi cestnej premávky. Zopakovali si aj dopravné značky, ktoré sú v cestnej premávke veľmi dôležité. Zhotovili pekné plagáty , ktoré boli vystavené v priestoroch školy.
V popoludňajších hodinách si mladší Amaveťáci vyskúšali svoju zručnosť v jazde na bicykli. Boli pre nich pripravené rôzne aktivity , ktoré museli zvládnuť . Dokázali, že bicykel dokážu naozaj ovládať. Samozrejme nikto nezabudol na reflexné prvky a prilbu, ktoré sú povinnou výbavou pri jazde na bicykli . Všetkým sa naozaj darilo a v zdolávaní prekážok boli naozaj úspešní. Výborne zvládli aj jazdu podľa dopravných značiek. Za svoju zručnosť boli všetci odmenení.
Ceny boli zakúpené vďaka organizácii Amavet klub Legman 819 s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje a túto akciu podporuje už niekoľko rokov.
Dôležité však je aj to, že si deti spoločne uvedomili, aké dôležité je chrániť si naše životné prostredie a využívať na cestu do školy ekologickejšie dopravné prostriedky, ako je auto.. napr. bicykel, vlak ,autobus…

Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili.
Týždeň zdravej výživy - 17.10.

Cieľ podujatia: Čo je zdravý životný štýl a ako vyzerá zdravá výživa?

Zdravá výživa:
Základom zdravej výživy je pestrosť a rozmanitosť.
Zabudnite na náročné plánovanie. Stačí dodržiavať len pár zásad. A tá najdôležitejšia je, aby strava obsahovala všetko to, čo obsahovať má, a neobsahovala priveľa toho, čo pre zdravie nie je najlepšie.
Zdravá výživa nie je založená na nejakých špeciálnych potravinách, naopak, na úplne bežných, ktoré nakúpite v bežnom obchode.
Program podujatia: Zdravie ovplyvňujete svojím vlastným životným štýlom dlhodobo v priemere až na 80 percent. Iba zvyšných 20 percent je daných všetkými ostatnými vplyvmi, a to najmä dedičnosťou a zdravotnou starostlivosťou.
Výroba zdravých ovocných a zeleninových šalátov.

Kozmonautika zábavne - 13. - 14. 11.

Cieľ podujatia: Popularizácia vedy, sprístupnenie informácií o dianí mimo našej Zeme. Program venovaný návštevníkom komét, prieskumu komét kozmickými sondami.Program podujatia: Banskobystrický samosprávny kraj Hvezdáreň v Rimavskej Sobote organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom a Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov Rimavská Sobota nás pozvala na program Návštevníci komét.Program zameraný na: priamy výskum slnečnej sústavy zahájili lety kozmických sond ku Mesiacu a potom aj k planétam. Až neskôr prišli na rad malé telesá – asteroidy a kométy. Výskum komét započal sondami, ktoré sa priblížili k jadru, neskôr to bol projekt nárazu do jadra a napokon pristátia.
V nedávnych dňoch zostúpilo na Zem puzdro sondy s kometárnym materiálom.

PO KROKU K POKROKU - TVT - 10.11.

Cieľ podujatia: Týždeň vedy a techniky, ktorý sa koná na Slovensku každoročne od 6.11. do 12.11., tohto roku už 20. ročník. Cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v spoločnosti. Podujatia sú určené žiakom základných a stredných škôl. Zapojenie sa žiakov do jednotlivých aktivít umožňuje vzbudiť ich záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín.

Motto tohtoročného jubilejného ročníka Po kroku k pokroku vystihuje nielen napredovanie vedy, ale aj význam tohto podujatia, ktoré sa postupne stalo tradičným a verejnosťou obľúbeným a vyhľadávaným celonárodným podujatím.


Program podujatia: Počas TVT sa na ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote pod záštitou AMAVET klubu Legman 819 (Asociácia pre mládež vedu a techniku) pod vedením Mgr. Eleny Sakálovej uskutočnilo množstvo zaujímavých aktivít v rámci jednotlivých prírodovedných predmetov a informatiky.

10.11.2023 sa konal „Vedecký deň“. V tento deň sme sa snažili prostredníctvom zážitkového učenia, aktivitami, experimentami a hrami spestriť vyučovací proces a spopularizovať predmety – fyziku, chémiu, biológiu, techniku, informatiku a environmentálnu výchovu. Hlavným cieľom tohto dňa bolo získať nové vedomosti a zážitky zábavnou formou. Aktivity a experimenty predvádzali žiaci žiakom. Žiakom sa takéto vyučovanie veľmi páčilo. Aktivity a experimenty boli zaujímavé. Na fyzike to boli napríklad projekty žiakov, pokusy z optiky, elektriny a magnetizmu, na biológii vyrábali papier z recyklovaného materiálu, na chémii bolo množstvo zaujímavých pokusov, na geografii deti mali zaujímavé aktivity s interaktívnou podlahou a na informatike sa pobavili s jednoduchými robotmi a 3D tlačiarňou. Žiaci mali možnosť sa aktívne zapojiť do experimentovania. Najviac nadšení boli najmladší žiaci, ktorí si chceli všetko vyskúšať.


Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa „Vedeckého dňa“ aktívne zúčastnili a celý deň sa venovali svojim mladším aj starším spolužiakom. Bolo to pre nich veľmi náročné. Samozrejme, ďakujem aj svojim kolegom Mgr. K. Astalošovej, Mgr. Soni Magyarovej a Mgr. V. Novodomskému, RNDr. Petrovi Nôtovi, ktorí tento týždeň so žiakmi pripravili a ,samozrejme, aj vedeniu školy, ktoré nám tieto aktivity umožnili na škole zrealizovať.

Najkrajšia Halloweenska tekvica - 23.10.

Cieľ podujatia: Vyskúšanie si množstva zaujímavých pracovných techník pri výrobe tekvíc.

Program podujatia: Súťaž o najkrajšiu tekvicu.
Workshop "Turčánihov včeličky" - 20.10.

Cieľ podujatia: Prezentácia remesiel nášho regiónu - včelárstvo a hrnčiarstvo.

Program podujatia: Náš klub 819 a ZŠ s Regionálnym centrom kariéry Rimavská Sobota spropagovali našim žiakom zaujímavé remeslá, ôsmaci sa dozvedeli cenné informácie zo sveta včiel. Pán včelár Turčáni predstavil žiakom prácu so včelami a najmä mnohé krásne a zdravé výrobky z medu. Žiaci si mohli vyrobiť sviečky z včelieho vosku a svojimi výrobkami boli nadšení.
Pani hrnčiarka Bakšová, ktorá našim šiestakom priniesla okrem informácií o svojej práci aj hrnčiarsky kruh. Záujem žiakov o keramické výrobky vyrobené vlastnými rukami bol preveľký. Z hodiny išli mnohí spokojní a vysmiati s peknými výrobkami a zároveň s vedomosťami z tejto kreatívnej remeselnej oblasti.


EXKURZIA - Klimatická záhrada v SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote - 16.6.

Cieľ podujatia: Naši najstarší Amaveťáci navštívili klimatickú záhradu v SOŠ obchodu a služieb v Rimavskej Sobote. Cieľom tejto návštevy bolo posilniť vedomie žiakov o ochrane životného prostredia a vytvoriť u nich zodpovedný prístup k ekológii.

Cieľom tejto návštevy bolo povzbudiť žiakov, aby sa starali o životné prostredie, klímu, či o zmierňovanie zmeny klímy.


Program podujatia: Žiaci sa zoznamovali s rôznymi druhmi rastlín a byliniek, ktoré žiaci strednej školy používajú aj pri príprave rôznych nápojov, drinkov a jedál. Z veľkého množstva rastlín, ktoré sa tam nachádzajú, videli napríklad nechtík lekársky, rozmarín, šalviu, medovku, levanduľu, tymián a iné . Žiaci sa tiež dozvedeli o technikách zberu dažďovej vody a o využití obnoviteľných zdrojov energie, ktoré boli implementované v záhradke. Súčasťou tejto záhradky je aj jazierko, ktoré zabezpečuje zber dažďovej vody a je príkladom environmentálnej udržateľnosti a efektívneho využívania zdrojov. Tiež slúži na zavlažovanie rastlín a šetri pitnú vodu. V klimatickej záhradke sa nachádza pocitový chodníček, ktorý slúži na relax a žiaci mali možnosť sa po ňom prejsť. Ďalej je v nej hmyzí domček, vybudované kompostéry a niekoľko vysadených stromov, kríkov a rastlín, ktoré zvyšujú podiel zelene a redukujú zraniteľnosť pôdy voči dlhodobým obdobiam sucha. Škola tento priestor využíva aj ako vonkajšiu učebňu, v ktorej je meditačný kútik, ktorý je využívaný na vyučovacie hodiny a na relax. O klimatickú záhradku sa starajú študenti a učitelia SOŠOS.