Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

středa 27. července 2016

Práca chlapcov na krúžku Legman.

Chlapci sa postupne učia pracovať so stavebnicou robotického lega. Od septembra sa budeme učiť samostatne programovať modely.
Stavebnica lega:
"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

pondělí 25. července 2016

Olympijský deň - MDD - 1. 6. 2016

Zisťovali sme si niečo aj o histórii OH.


neděle 24. července 2016

Módna prehliadka z recyklovaného materiálu - 22.4.2016


Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok bol venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjaní diskusie o možných riešeniach súvisiacich problémov.
     Cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
     My, žiaci, amaveťáci zo ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote  v spolupráci s AMAVET klubom LEGMAN 819 sme venovali celý tento deň našej Zemi. Spolu s pedagógmi, vedúcimi klubov Amavet a pracovníkmi našej školy, sme si pripravili celý rad aktivít. Ich cieľom bolo prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode a nášmu životnému prostrediu.


Koordinátorka environmentálnej výchovy a vedúca klubu AMAVET Legman819 
Mgr. Elena Sakálová.

Mgr. Krnáčová v akcii - orientácia v teréne - topografia.


Zahájenie prác pri budovaní "Náučného chodníka".

Začali sme úpravou trávnika a vysadili sme rôzne okrasné kríky.
/apríl /

"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."
 


Klub "Slnečnice" v akcii - presádzanie kvetov


Tiež sme priložili ruky k dielu...


ZEM JE TU LEN JEDNA!Environmentélne aktvity "Prírodovedcov" - apríl