Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 18. prosince 2010

Vianoce v Európe - 17. 12. 2010V predvianočný čas si naše deti v spolupráci s našou školou priblížili vianočné tradície v Európe.
Deti si pripravili projekty a prezentovali jednotlivé štáty Európskej únii. Bola to veľmi dobrá akcia.
Vianočná burza - 6.12. 2010

Naše dobré deti navštívil Mikuláš, no zobral si so sebou aj kamaráta Čerta.Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach - jún 2010
Zhotovovanie výrobkov na Vianočnú burzu
Matematicko - fyzikálny krúžok
Práca na projektoch - Využitie energie, dopad na životné prostredie.

Práce detí na krúžku Legman

Práca na vlastných modeloch.