Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 23. února 2019

Svet zajtrajška - 12.2.2019

Cieľ podujatia: Veľmi nás zaujímali najväčšie problémy ľudstva a ako by sa dali odstrániť. Poslednou kvapkou v pohári však bolo, keď sme na ulici približne na desiatich metroch nazbierali tri plné tašky odpadkov. Zamysleli sme sa nad tým a zistili sme, že znečisťovanie je jeden z najväčších problémov ľudstva. Veľakrát sme si položili otázku Aký bude svet zajtrajška, ak niečo nezmeníme?
Program podujatia: Prednáška a aktivity zamerané na následky znečisťovania.
Niektoré druhy znečistenia predstavujú smrteľné nebezpečenstvo. Zvieratá môžu byť priamo otrávené alebo poranené škodlivinami, prípadne znášajú nepriame následky znečistenia. Patrí medzi ne znížený obsah kyslíka vo vode, likvidácia zdrojov potravy alebo vegetácie a zmena podnebia následkom znečistenia atmosféry.

Znečistenie atmosféry
• Do zemskej atmosféry sa nepretržite vypúšťajú škodlivé plyny. Niektoré sa držia nízko nad zemským povrchom, zamorujú vzduch a spôsobujú rôzne ochorenia. Iné sa hromadia v horných vrstvách atmosféry a menia spôsob prenikania slnečného žiarenia na Zemi i jeho spätný odraz.
Ozónové diery
• Vrstva ozónu vysoko v atmosfére nás chráni pred škodlivým účinkom slnečného žiarenie. Niektoré znečisťujúce plyny, napr. CFC (chlórofluórokaebóny) a metán, likvidujúci ozón. Od r.1979 sa v ozónovej vrstve objavili "diery",prvá v blízkosti južného pólu a neskôr aj nad sev.pólom. Ako vidieť zo satelitných záberov Antarktídy, ozónove diery sa zväčšujú.Farby znázorňujú rôznu hladinu ozónu.
Skleníkový efekt
• Plyny pôsobia v atmosfére ako sklo na skleníku- zadržiavajú slnečné teplo. Tento "skleníkový efekt" udržiava na Zemi teplo. Následkom ľudských aktivít, ako je vypaľovanie pralesov alebo prevádzka áut, sa do ovzdušia dostáva priveľa oxidu uhličitého, čo môže byť príčinou globálneho otepľovania.
Globálne otepľovanie
• Vedecké výskumy naznačujú, že znečistené ovzdušie je jednou z príčin ohrievanie Zeme. Niektoré vypúšťané plyny, ako oxid uhličitý, zadržiavajú slnečné teplo v atmosfére. Rastúce množstvo týchto tzv. skleníkových plynov, ktoré poväčšine pochádzajú zo spaľovania ropy alebo vypaľovania pralesov, môže spôsobiť zvýšenie priemernej teploty až o 4 stupne Celzia za 50 rokov.

Výroba stromčekov šťastia - tvorivá dielňa - 11.2.2019

Cieľ podujatia: -podporovať záujem detí o remeselné zručnosti
-aktívne využívať voľný čas
-podporovať tvorivých a kreatívnych mladých ľudí
-komunikácia prostredníctvom umenia a remesiel
-prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej a skupinovej práce

Program podujatia: 1.Prezencia,rozdelenie do skupín
2.Zadania,práca v skupinách, tvorba
3.Prezentácia výsledkov tvorivej dielne
Pomôcky:
Medený drôtik, nožnice, korálky, tavná pištoľ, ozdobné kamienky, malé poháriky"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

50. výročie pristátia prvého človeka na Mesiaci - 15.1.2019

Cieľ podujatia: Asi by sme sa dívali na svet inými očami a mohli v tomto roku Milana Rastislava Štefánika spolu s ním povedať:
"Astronómia je mierou kultúry národa."
Priblížiť astronómiu a nadchnúť pre krásy neba a Zeme.

Program podujatia: Pozorovanie Slnka, prehliadka astroparku, výstavy, prezentácia fyzikálnych hračiek.
Rok 2019 je rokom periodickej tabuľky prvkov (IYPT2019) a 100. výročia Medzinárodnej astronomickej únie (IAU100) a tiež rokom M. R. Štefánika
je zároveň aj 50. výročím pristátia prvého človeka na Mesiaci.


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Exkurzia -okresná hvezdáreň Rimavská Sobota - 100. výročiu Medzinárodnej astronomickej únie (IAU100)

Cieľ podujatia: 10.1.2019 
Priblížiť astronómiu a nadchnúť pre krásy neba a Zeme.


Program podujatia: Pozorovanie Slnka, prehliadka astroparku, výstavy, prezentácia fyzikálnych hračiek. Výstava k 100. IAU o kozmonautike."Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."