Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 4. května 2013

Náročnejšie modely, snaha o pohyb, ovládanie modelov

krúžok navštevujú deti vo veku od 6 rokov do 9 rokov

Po stopách Pavla DobšinskéhoPráca so stavebnicou lego na tému "Nákupné stredisko"


Práce malých amaveťákov na krúžku LEGO pod vedením Mgr. Eleny Sakálovej.
Zdokonaľovanie jemnej motoriky, zručnosti malých aj väčších.
Prezentovanie predstavivosti a tvorivosti detí.

Rozprávka

Malí amaveťácisi pripravili krátku rozprávku pod vedením PaedDr. M. Šimkovej
- spolupráca s rodičmi

pátek 3. května 2013

Čo vieš o hviezdach?

 Dňa 5. 4. 2013 sme sa zúčastnili okresného kola astronomickej súťaže.