Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 8. srpna 2014

Detské dni Svätého Huberta - 19.6.2014
 Svätý Anton
Banská Štiavnica - Terra Permonia
 Cieľ podujatia:
Akcia zameraná na environmentálnu výchovu detí - Múzeum Svätého Antona.
Využitie technických zariadení a fyziky v živote človeka - tvorivé dielne Terra Permónia, Banská Štiavnica.
Návšteva historického centra mesta Zvolen.

Program podujatia:  
Ukážky sokoliarskeho výcviku, stopy a zvuky zvierat, laserová strelnica,zhotovovanie kŕmidiel, filmy o živote zvierat,tajomstvá lesa,poľovnícka expozícia, činnosť jaskyniarov-zlaňovanie.
TerraPermonia-tvorivá dielňa, miesto oddychu, zábavy, poznania a učeniasa hravou formou.Samostatná práca detí s rôznymi technickými zariadeniami. Návšteva fosforovne-pobaví...
Historické centrum mesta Zvolen.


Naše šikovné deti...

Vydrovská dolina - 11.6.2014

Legomajster - 22.5.2014

Cieľ podujatia:
Porovnanie tvorivej technickej úrovne detí pri práci so stavebnicami Lego.
Skonštatovali sme, že naše stavebnice sú už zastaralé, hlavne pre staršie deti.
Potrebný nákup novej techniky, aby sa deti vedeli naďalej rozvíjať.
Program podujatia:
Okresná súťaž, v 2 kategóriách - mladšie /do 9.r./ a steršie deti /do 15.r./
 Témy: Objavujeme vesmír
           Ako sa vysporiadať s odpadom v domácnosti
           Doprava v Európe
           Miesto, kde by som chcel žiť
           Téma podľa vlastného výberu
Deti si vyžrebovali 4. tému.
Naše deti - Kováč a Galamb - obsadili pekné 2. miesto.
pátek 1. srpna 2014

Letný pozdrav z dovolenky

S fotoaparátom v ruke...


Autorka: M . Juhaniaková

Dúha nad Rimavskou Sobotou

Autor : Radovan Sakál