Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 8. srpna 2014

Detské dni Svätého Huberta - 19.6.2014




 Svätý Anton
Banská Štiavnica - Terra Permonia
 Cieľ podujatia:
Akcia zameraná na environmentálnu výchovu detí - Múzeum Svätého Antona.
Využitie technických zariadení a fyziky v živote človeka - tvorivé dielne Terra Permónia, Banská Štiavnica.
Návšteva historického centra mesta Zvolen.

Program podujatia:  
Ukážky sokoliarskeho výcviku, stopy a zvuky zvierat, laserová strelnica,zhotovovanie kŕmidiel, filmy o živote zvierat,tajomstvá lesa,poľovnícka expozícia, činnosť jaskyniarov-zlaňovanie.
TerraPermonia-tvorivá dielňa, miesto oddychu, zábavy, poznania a učeniasa hravou formou.Samostatná práca detí s rôznymi technickými zariadeniami. Návšteva fosforovne-pobaví...
Historické centrum mesta Zvolen.


Naše šikovné deti...

Žádné komentáře:

Okomentovat