Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 29. prosince 2018

Malá vedecká konferencia - Košice - 8.6.2018

Slovenská astrobiologička  Dr. Michaela Musilová

Cieľ podujatia:
Malá vedecká konferencia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných podľa Programom edukácie nadaných detí APROGEN. Prezentácia najzaujímavejších prác detí .
Program podujatia:
Registrácia.
    Otvorenie konferencie, úvodný program.
Prezentácia prác v sekciách.
Exkurzie v laboratóriách UPJŠ.
Náš klub a školu reprezentovala Emma Deáková s prácou "SLOVENSKÍ DOBYVATELIA VESMÍRU". Tejto téme sa venuje niekoľko rokov, pod vedením Mgr. Eleny Sakálovej.
Osobne sa stretla aj s Dr. M.Musilovou.

pátek 28. prosince 2018

Krása okamihu: "Foto-krúžok"Pohľad cez fotoaparát "Foto-krúžok"
LEGO-moja najoblúbenejšia hračka - 17.12.2018

Cieľ podujatia:
Porovnanie kreativity, tvorivosti a zručností v technike stavania so stavebnicami lego.
Program podujatia:
Deti pracovali v 2-členných skupinách. Pracovali na ľubovolnú tému, kde mali využiť všetko čo sme sa od septembra naučili. Svoje malé projekty si na záver od prezentovali. Akcia sa deťom veľmi páčila.Tvorivá dielňa "Vločky a snehuiaci" 3.12.2018

Cieľ podujatia: Zvládnuť jednoduchú výtvarnú techniku.
Program podujatia: Vytvoriť vlastný darček pod vianočný stromček. Výroba gorálikových vločiek a snehuliakov.


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Vianočné tvorivé dielne 26.11.2018

Cieľ podujatia:
Zvládnuť jednoduchú výtvarnú techniku - výzdoba vianočných gúľ flitrami.
Program podujatia:
Zvládnuť jednoduchú výtvarnú techniku - výzdoba vianočných gúľ - flitrami. 
Darček na vianočný stromček.


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Bola raz jedna krajina 26.10.2018

Cieľ podujatia:
     Bola raz jedna krajina a v nej žil hlúpy Kubo, škaredá čarodejnica, milá princezná, spravodlivý kráľ, nebezpečný drak a iné tvory. Tá krajina sa 26.októbra 2018 presťahuje do našej školy, aby našim najmenším deťom pripomenula, aký je krásny svet rozprávok. Krásny a tajomný. Tajomný ako cesta, po ktorej sa deti dostali po splnení nenáročných úloh na tancovačku s rozprávkovými kamarátmi.
Program podujatia:
     Krásny svet rozprávok. Krásny a tajomný. Tajomný ako cesta, po ktorej sa deti dostanú po splnení nenáročných úloh na tancovačku s rozprávkovými kamarátmi. Tancovanie, tvorenie a súťaženie. Taký bude večer s rozprávkami Pavla Dobšinského. Veselý, zábavný, čarodejný, strašidelný i poučný. Taký, aké sú všetky rozprávky. 


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."Ekológia, tolerancia, sebaláska - 24.10.2018

Cieľ podujatia:
   Ochrana životného prostredia-deti si musia uvedomiť dôležitosť toho, že je to všetko v našich rukách. Každý musí prispieť k tomu, aby sa nám lepšie a zdravšie žilo.
Uvedomenie si jedinečnosti každého z nás, vysvetlenie pojmov tolerancia, diskriminácia,
rasizmus, šovinizmus,...
Pojem sebaláska-milovať sám seba, poznať svoje pozitívne aj negatívne vlastnosti.
Program podujatia:
   Prednáška spojená s aktivitami na témy: ekológia-odpad, separovanie, recyklovanie,
tolerancia, sebaláska-self-love.

Lego - náš kamarát 22.10.2018

Cieľ podujatia:

Rozvoj zručností pri práci so stavebnicami lega.
Rozvoj technického myslenia a fantázie detí.

Program podujatia:
Práca na vlastných modeloch. 
Téma podľa vlastného výberu.
 - stavba model
 - komentár členov skupiny, popis modelu
- vyhodnotenie práce detí


Tvorivá dielňa 22.10.2018

Cieľ podujatia:
Zapojiť sa do tvorivej činnosti a naučiť sa vyrábať mydielka. Aktívne využiť voľný čas. Rozvíjať estetické cítenie detí, tímovú prácu a kreatívnu sebarealizáciu. Prispieť k udržiavaniu tradícií a rozvoju nových zručností.
Program podujatia:
Využiť rôzne pomôcky pri zhotovovaní mydielok a krabičiek.
Pomôcky: glycerínové mydlo - biele, mydlové vločky, vonné esencie -pomarančová, citrónová rozmarínová, éterické oleje, ozdobný papier, škorica- celá, badián, špagát, ozdobné stuhy, formičky, drevená lyžica, sito alebo rošt na presušenie mydielok, doska, nožík, mažiar, špeciálne farbivá do mydielok, kyselina benzoová. 


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."