Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. prosince 2018

Kúzelná fyzika 23.-24.4.2018

     Cieľom tohto dňa "DŇA ZEME" je, aby sme si všetci pripomenuli našu závislosť na cenných daroch poskytovaných Zemou. Venovali sme sa otázkam a aktivitám ochrany životného prostredia. 
     Súčasťou nášho Dňa Zeme bola akcia, ktorá mala spropagovať a priblížiť krásu a dôležitosť prírodovedných predmetov, hlavne fyziky - "Kúzelná fyzika", Mgr. Michal Figura.

 https://www.facebook.com/kuzelnafyzika/photos/a.764768307066125.1073741864.506339522909006/764768717066084/?type=3&theater


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."
Žádné komentáře:

Okomentovat