Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. prosince 2018

Veľkonočná tvorivá dielňa 26.3.2018

Cieľ podujatia:
-zapojiť sa do tvorivej činnosti a oboznámiť sa a vyskúšať si tradičné i nové techniky zdobenia veľkonočných
kraslíc
-aktívne využiť voľný čas
 -rozvíjať estetické cítenie, tímovú prácu i kreatívnu sebarealizáciu
  -prispieť k udržaniu tradícií i k rozvoju nových zručností
Program podujatia:
Program: 
Zdobenie kraslíc rôznymi technikami:
-výroba voskom maľovaných kraslíc
-výroba vlnených kraslíc
-kvietkované kraslice


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat