Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. prosince 2018

Bicykel náš kamarát 20.9.2018

Cieľ podujatia:
Pripomenutie si medzinárodného týždňa mobility. Bezpečnú jazdu na bicykli, na cestách. Ochrana životného prostredia - environmentálna výchova detí, čisté ovzdušie.
Program podujatia:
Jazda zručnosti na bicykli.
   Ochranné prostriedky cyklistov.
 Znalosť dopravných značiek.
  Prvá pomoc pri poraneniach pri jazde na bicykli.
 Chodec účastník cestnej premávky.


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat