Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 8. srpna 2014

Detské dni Svätého Huberta - 19.6.2014
 Svätý Anton
Banská Štiavnica - Terra Permonia
 Cieľ podujatia:
Akcia zameraná na environmentálnu výchovu detí - Múzeum Svätého Antona.
Využitie technických zariadení a fyziky v živote človeka - tvorivé dielne Terra Permónia, Banská Štiavnica.
Návšteva historického centra mesta Zvolen.

Program podujatia:  
Ukážky sokoliarskeho výcviku, stopy a zvuky zvierat, laserová strelnica,zhotovovanie kŕmidiel, filmy o živote zvierat,tajomstvá lesa,poľovnícka expozícia, činnosť jaskyniarov-zlaňovanie.
TerraPermonia-tvorivá dielňa, miesto oddychu, zábavy, poznania a učeniasa hravou formou.Samostatná práca detí s rôznymi technickými zariadeniami. Návšteva fosforovne-pobaví...
Historické centrum mesta Zvolen.


Naše šikovné deti...

Vydrovská dolina - 11.6.2014

Legomajster - 22.5.2014

Cieľ podujatia:
Porovnanie tvorivej technickej úrovne detí pri práci so stavebnicami Lego.
Skonštatovali sme, že naše stavebnice sú už zastaralé, hlavne pre staršie deti.
Potrebný nákup novej techniky, aby sa deti vedeli naďalej rozvíjať.
Program podujatia:
Okresná súťaž, v 2 kategóriách - mladšie /do 9.r./ a steršie deti /do 15.r./
 Témy: Objavujeme vesmír
           Ako sa vysporiadať s odpadom v domácnosti
           Doprava v Európe
           Miesto, kde by som chcel žiť
           Téma podľa vlastného výberu
Deti si vyžrebovali 4. tému.
Naše deti - Kováč a Galamb - obsadili pekné 2. miesto.
pátek 1. srpna 2014

Letný pozdrav z dovolenky

S fotoaparátom v ruke...


Autorka: M . Juhaniaková

Dúha nad Rimavskou Sobotou

Autor : Radovan Sakál

úterý 29. dubna 2014

Neopakovateľné ...


Autorka fota: M. Juhaniaková

Čaro prírody

Autorka fota: M. Juhaniaková

Mesto budúcnosti, Lego - krúžok, 29.4.2014Práca detí na Lego-krúžku. 
Postavili naše mesto, tak ako si ho oni predstavujú.

Fyzika hrou, apríl


Ekofarma - Mojín, 24.4.2014

nora - deti si mali možnosť prezrieť, kde žijú zvieratká


na farme mali aj líšku-Bublinku, ktorá sa deťom veľmi páčila
cvičenie psa

nádejní poľovnící - poznávanie parožia

aktívne chvíle oddychu

zaujímavééé...


sokoliarstvo - názorná ukážka práce s dravcami

bolo to o chlp, uf...
Návšteva Ekofarmy v Mojíne u manželov Kanátovcov bola veľmi zaujímavá
a poučná .
Už teraz sme si dohodli ďalši stretnutie.

Deň Zeme - 24.4.2014


Naša škola v spolupráci s Amavet klubom Legman 819 pripravila množstvo akcií zameraných na ochranu životného prostredia. Jednou z vydarených akcií bola módna prehliadka, kde si deti pripravili modely z odpadového materiálu. Modely boli veľmi zaujímavé.

Akcie zamerané na DEŇ ZEME nám spestriliaj študenti zo SOŠL v Banskej Štiavnici, Patrik, Marcel a Radko. Zamerali sa na prírodovedné poznávacie aktivity.

premietanie eko-filmu Umierajú postojačky...

Naše aktivity obohatil zaujímavými prednáškami a pozorovaním slnečnej oblohy pán  riaditeľ Okresnej hvezdárne v Rimavskej Sobote RNDr. P. Rapavý.Čo vieš o hviezdach? - 8.4.2014

- všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii

Súťaž pozostáva z troch nezávislých častí:
1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
3. Ústne kolo
Náš amaveťák A. Mihalyi obsadil v 2. kategórii pekné 2. miesto.

Zber PET - fliaš, marec

Týždeň finančnej gramotnosti - 14.- 20.3.2014


Karneval - 28.2.2014

Zdravý životný štýl - 15.1.2014

Zdravie ovplyvňujete svojím vlastným životným štýlom dlhodobo v priemere až na 80 percent. Iba zvyšných 20 percent je daných všetkými ostatnými vplyvmi, a to najmä dedičnosťou a zdravotnou starostlivosťou.
Príprava zdravých jedál a nápojov.