Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 8. srpna 2014

Legomajster - 22.5.2014

Cieľ podujatia:
Porovnanie tvorivej technickej úrovne detí pri práci so stavebnicami Lego.
Skonštatovali sme, že naše stavebnice sú už zastaralé, hlavne pre staršie deti.
Potrebný nákup novej techniky, aby sa deti vedeli naďalej rozvíjať.
Program podujatia:
Okresná súťaž, v 2 kategóriách - mladšie /do 9.r./ a steršie deti /do 15.r./
 Témy: Objavujeme vesmír
           Ako sa vysporiadať s odpadom v domácnosti
           Doprava v Európe
           Miesto, kde by som chcel žiť
           Téma podľa vlastného výberu
Deti si vyžrebovali 4. tému.
Naše deti - Kováč a Galamb - obsadili pekné 2. miesto.
Žádné komentáře:

Okomentovat