Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

čtvrtek 31. prosince 2020

Krajšie životné prostredie - úprava areálu školy
Chceme to mať krajšie, naučili sme sa sadiť rôzne kríky.
 

16. október - Svetový deň výživy

Cieľom zdravej výživy je zlepšiť naše zdravie a udržať ho čo možno najdlhšie. Pri dodržiavaní správneho pitného režimu je dôležité piť pravidelne počas celého dňa, a to najmä čisté vody, minerálky či nesladené čaje. Vypiť denne by ste mali 2 až 3 litre tekutín, pokiaľ však vynaložíte viac námahy, a teda sa aj viac potíte, musíte aj vypiť viac. Perlivé vody s vysokým obsahom CO2 vám môžu zvýšiť tlak a spôsobiť tráviace problémy, takže pozor na ne!

 Zdravá výživa aj výbornou prevenciou proti rôznym chorobám. 

Zdravá výživa aj výbornou prevenciou proti rôznym chorobám, či už srdcovocievnym, alebo dokonca aj rakoviny. A práve toto je dôvodom, prečo by ste mali dodržiavať zdravú výživu. Keď už musí naše telo „bojovať“ s rôznymi neduhmi, a to máme na mysli aj znečistené ovzdušie či chemikálie v jedlách a všetko, čo sa v tele usádza a zanáša ho, aspoň zdravým stavovaním by ste mu mali odľahčiť a zbaviť ho látok, ktoré mu škodia. Naše telo nám túto starostlivosť rado a čoskoro vráti.

Starší žiaci, amaveťáci, pripravili ovocné a zeleninové šaláty. Mladší žiaci vypracovali projekt, kde sa dozvedeli o zásadách zdravého stravovania:

Prvou zásadou je jesť len primerané množstvo potravín. Znamená to neprejedať sa! Jedzte pestrú a vyváženú stravu, ovocie, zeleninu či vlákniny. Naopak, vyhýbajte sa živočíšnym tukom, údeninám a kuchynskej soli. Tú môžete nahradiť koreninami. Vyhýbajte sa tiež osladeným nápojom.Európsky týždeň mobility

Aj naše mesto - Rimavská Sobota v spolupráci so spoločnosťou  Slovenská autobusová doprava Lučenec, a.s., sa zapojilo do kampane v rámci Európskeho týždňa mobility a športu, ktorý prebieha na celom Slovensku , s cieľom spopularizovať aj iné formy dopravy ako je individuálna automobilová doprava.

Počas týždňa mobility bude cestovanie v Mestskej hromadnej doprave  v meste Rimavská Sobota zdarma pre všetkých cestujúcich.

     Aj na našej škole v tomto období budú prebiehať rôzne aktivity. Budeme motivovať jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika. Takto môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Dopoludnia si žiaci v kvíze  zmerali sily v znalostiach dopravnej výchovy. Kvíz bol zameraný na otázky z dopravných situácií  a dopravné značky. Samozrejme, tí najlepší boli za svoje výsledky odmenený peknými cenami.  No neostalo len  pri teórii. Zmerali sme si sily aj v jazde zručnosti na bicykli. Samozrejme aj tu žiaci museli využiť znalosti z dopravných značiek, aby správne prešli predpísanú dráhu. A darilo sa im. Všetky tieto zručnosti budú môcť využiť priamo v cestnej premávke. Pri jazde samozrejme nezabudli na reflexné prvky, ktoré sú pre cyklistov veľmi dôležité. Na prilbu a reflexnú vestu. Za svoju zručnosť boli všetci odmenení. Ceny boli zakúpené vďaka organizácii Amavet klub Legman 819 s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje  a túto akciu podporuje už niekoľko rokov.

Dôležité však je aj to, že si všetci   spoločne uvedomíme, aké dôležité je chrániť si naše životné prostredie a aspoň jeden deň prísť do školy bez auta!

Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili….

     Ďakujeme všetkým, ktorí cestovanie v MHD využijú, sadnú na bicykel, alebo pôjdu peši  a  prispejú tak k úspešnej realizácii kampane v našom meste.


sobota 30. května 2020

Vplyv teploty na hustotu látky

Výsledok pokusu:
Balónik z chladničky vo vode s izbovou teplotou klesá ku dnu .
Balónik s izbovou teplotou sa vo vode s izbovou teplotou vznáša .
Balónik z horúcej vody vo vode s izbovou teplotou pláva .
Hustota studenej  vody  je väčšia  ako hustota vody s izbovou teplotou.
Hustota vody s izbovou teplotou je väčšia ako hustota horúcej vody


Domáce video, Paťo v akcii - fyzikálny krúžok


Na potulkách lesom - čaro okamihu

foto: Radovan Sakál
Žiaci ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote a členovia AMAVET klubu LEGMAN 819 vzorne reprezentovali školu aj mesto
     Hlavný organizátor a vyhlasovateľ súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH? - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Organizátor sa podujal súťaž uskutočniť v modifikovanej forme tak, že pripravil jediné národné kolo s krajským vyhodnotením v on-line forme v termíne 25.5.2020.
     Našu školu reprezentovali 3 žiaci v 2 kategóriách. Za mladších žiakov to bol Adrián Bálint, žiak VI.A triedy a starší žiaci Samuel Duda a Samuel Sklenár z IX.A triedy. Žiaci riešili náročné príklady, pracovali s mapami nočnej oblohy. Žiaci dlhodobo pracujú v astronomickom  a fyzikálnom krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. Eleny Sakálovej.
Umiestnenie:     1. kat.:  Adrián Bálint   7. miesto
                          2. kat.:  Samuel Duda   3. miesto
                                       Samuel Sklenár  10. miesto              
Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme, že aj v týchto zložitých podmienkach sa súťaže zúčastnili.
     Krajské kolo súťaže, je zároveň i finálne. Zadania boli zverejnené 25. mája 2020 o 12:45 na stránke www.suh.sk a na FB stránke Slovenská ústredná hvezdáreň. Zároveň boli súťažiacim emailom zaslané zadania na  emailovú adresu, ktorú nahlásili na okresnom kole. Na technickú prípravu mali 15 min. O 13:00 hod. začali pracovať. Na prácu mali max. 60 minút. Po uplynutí stanoveného času, teda po zaslaní formulára po 14:00 hod., mali odpočítaný 1 bod za každú omeškanú minútu. Formulár musel byť odoslaný najneskôr o 14:30 hod. Žiaci pracovali samostatne a dodržiavali pravidlá fair play.


  Vedúca klubu Legman 819
  a učiteľka fyziky Mgr. Elena Sakálová

sobota 2. května 2020

Výroba "Hmyzích domčekov" - január - február

     Domček by mal byť v pokojnej časti záhrady, v blízkosti trvalkovej výsadby, ochránený pred silným vetrom a dažďom.  Závesné domčeky je vhodnejšie umiestniť vyššie na stenu alebo oplotenie. Pokiaľ máte v zadnej časti záhrady múr, je vhodné umiestniť viac malých domčekov, niektoré aj na slnku.    
     Domček umiestnite trvalo, neprenášajte ho. Zadnú časť (môže byť aj predná najlepšie s otváracími dvierkami, zabezpečte pletivom. Vtáci by mohli narušiť toto prostredie. Domčeky nečistite, ponechajte naozaj všetko na prírodu. Nečakajte zázraky za pol hodinu. Bude trvať, kým hmyz tento priestor nájde a vyskúša. 
Do tvorenia určite zapojte aj deti. 


Pomôžu Vám s hľadaním vhodného materiálu na výplň domčeka, ktorý nájdete v blízkom lese počas prechádzky alebo aj na záhrade. Hmyzí domček má plnohodnotný význam vtedy, keď je záhrada rôznorodá aj druhovým zložením.