Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 30. května 2020

Žiaci ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote a členovia AMAVET klubu LEGMAN 819 vzorne reprezentovali školu aj mesto
     Hlavný organizátor a vyhlasovateľ súťaže ČO VIEŠ O HVIEZDACH? - Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Organizátor sa podujal súťaž uskutočniť v modifikovanej forme tak, že pripravil jediné národné kolo s krajským vyhodnotením v on-line forme v termíne 25.5.2020.
     Našu školu reprezentovali 3 žiaci v 2 kategóriách. Za mladších žiakov to bol Adrián Bálint, žiak VI.A triedy a starší žiaci Samuel Duda a Samuel Sklenár z IX.A triedy. Žiaci riešili náročné príklady, pracovali s mapami nočnej oblohy. Žiaci dlhodobo pracujú v astronomickom  a fyzikálnom krúžku pod vedením pani učiteľky Mgr. Eleny Sakálovej.
Umiestnenie:     1. kat.:  Adrián Bálint   7. miesto
                          2. kat.:  Samuel Duda   3. miesto
                                       Samuel Sklenár  10. miesto              
Chlapcom srdečne blahoželáme a ďakujeme, že aj v týchto zložitých podmienkach sa súťaže zúčastnili.
     Krajské kolo súťaže, je zároveň i finálne. Zadania boli zverejnené 25. mája 2020 o 12:45 na stránke www.suh.sk a na FB stránke Slovenská ústredná hvezdáreň. Zároveň boli súťažiacim emailom zaslané zadania na  emailovú adresu, ktorú nahlásili na okresnom kole. Na technickú prípravu mali 15 min. O 13:00 hod. začali pracovať. Na prácu mali max. 60 minút. Po uplynutí stanoveného času, teda po zaslaní formulára po 14:00 hod., mali odpočítaný 1 bod za každú omeškanú minútu. Formulár musel byť odoslaný najneskôr o 14:30 hod. Žiaci pracovali samostatne a dodržiavali pravidlá fair play.


  Vedúca klubu Legman 819
  a učiteľka fyziky Mgr. Elena Sakálová

Žádné komentáře:

Okomentovat