Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 18. prosince 2010

Vianoce v Európe - 17. 12. 2010V predvianočný čas si naše deti v spolupráci s našou školou priblížili vianočné tradície v Európe.
Deti si pripravili projekty a prezentovali jednotlivé štáty Európskej únii. Bola to veľmi dobrá akcia.
Vianočná burza - 6.12. 2010

Naše dobré deti navštívil Mikuláš, no zobral si so sebou aj kamaráta Čerta.Návšteva Slovenského technického múzea v Košiciach - jún 2010
Zhotovovanie výrobkov na Vianočnú burzu
Matematicko - fyzikálny krúžok
Práca na projektoch - Využitie energie, dopad na životné prostredie.

Práce detí na krúžku Legman

Práca na vlastných modeloch.

středa 5. května 2010

Okresná hvezdáreň, Snežienky, 26. IV. 2010
Cieľom akcie bolo, aby deti pochopili, prečo sa v priebehu mesiaca mení tvar MESIACA.

středa 28. dubna 2010

Lego - súťaž, 3. V. 2010

Členovia krúžku Legman si zmerali sily v stavaní vlastných modelov na tému "Robot využiteľný v bežnom živote".
Modely boli zaujímavé, súťažiaci si svoje préce aj odprezentovali. Najlepší postúpia na okresnú súťaž Legomajster do Hrachova.

Exkurzia - Ochtiná - Krásna Hôrka, 30. IV. 2010

zodpovedná Šimková

úterý 20. dubna 2010

Deň Zeme - PET fľašový drak, 22. IV. 2010Zodpovedná Kureková, Bartová, Sakálová
Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť a starať sa o ňu. V tento deň naši amaveťáci upravia záhony, popresádzajú kvety, zhotovia plagáty s environmentálnou tematikou. Každoročne postavia z PET-fliaš draka.

Dni kozmonautiky 2 - 21. IV. 2010
Zodpovedná Sakálová


12. 4. - Deň kozmonautiky, vyhlásený pri príležitosti prvého letu človeka do vesmíru 12. 4. 1961 - J Gagarin.
Naši amaveťáci navštívili okresnú hvezdáreň, kde nám pripravili pekný prodram. Prednáška o kozmonautike, lety do vesmíru, kozmické lode, raketoplány, pobyt a práca na ISS, let prvého nášho kozmonauta I. Bellu. Pozorovanie Slnka a Venuše.

Dni kozmonautiky - 20. IV. 2010
DEŇ KOZMONAUTIKY -
Pri príležitosti prvého letu človeka do vesmíru 12. 4. 1961 - J Gagarina.
Naši amaveťáci navštívili okresnú hvezdáreň, kde nám pripravili pekný prodram. Prednáška o kozmonautike, lety do vesmíru, kozmické lode, raketoplány, pobyt a práca na ISS, let prvého nášho kozmonauta I. Bellu. Pozorovanie Slnka a Venuše.

Klenovec - exkurzia, 14. IV. 2010Zodpovedná Šimková
Cieľom akcie bolo poznávanie ľudových tradícií Gemera - ľudové remeslá - kováčstvo, košíkárstvo, tkanie kobercov.
S akciou boli spojené ďalšie sprievodné akcie - pečenie klenovských koláčov CHRAPNÍ, čítaní povestí o Klenovci, nácvik tancov RONTOVKA a KOČINGATÓ.