Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

středa 5. května 2010

Okresná hvezdáreň, Snežienky, 26. IV. 2010
Cieľom akcie bolo, aby deti pochopili, prečo sa v priebehu mesiaca mení tvar MESIACA.

1 komentář: