Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

neděle 19. července 2015

22. 5. 2015 - Práca detí na LEGO krúžkuPráca detí na LEGO krúžku. Maťko je vytrvalec, ostatní to vzdali. Čo vyzerá jednoducho, nie je také jednoduché. Sú to hodiny mravenčej práce.