Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

středa 28. dubna 2010

Lego - súťaž, 3. V. 2010

Členovia krúžku Legman si zmerali sily v stavaní vlastných modelov na tému "Robot využiteľný v bežnom živote".
Modely boli zaujímavé, súťažiaci si svoje préce aj odprezentovali. Najlepší postúpia na okresnú súťaž Legomajster do Hrachova.

Exkurzia - Ochtiná - Krásna Hôrka, 30. IV. 2010

zodpovedná Šimková

úterý 20. dubna 2010

Deň Zeme - PET fľašový drak, 22. IV. 2010Zodpovedná Kureková, Bartová, Sakálová
Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť a starať sa o ňu. V tento deň naši amaveťáci upravia záhony, popresádzajú kvety, zhotovia plagáty s environmentálnou tematikou. Každoročne postavia z PET-fliaš draka.

Dni kozmonautiky 2 - 21. IV. 2010
Zodpovedná Sakálová


12. 4. - Deň kozmonautiky, vyhlásený pri príležitosti prvého letu človeka do vesmíru 12. 4. 1961 - J Gagarin.
Naši amaveťáci navštívili okresnú hvezdáreň, kde nám pripravili pekný prodram. Prednáška o kozmonautike, lety do vesmíru, kozmické lode, raketoplány, pobyt a práca na ISS, let prvého nášho kozmonauta I. Bellu. Pozorovanie Slnka a Venuše.

Dni kozmonautiky - 20. IV. 2010
DEŇ KOZMONAUTIKY -
Pri príležitosti prvého letu človeka do vesmíru 12. 4. 1961 - J Gagarina.
Naši amaveťáci navštívili okresnú hvezdáreň, kde nám pripravili pekný prodram. Prednáška o kozmonautike, lety do vesmíru, kozmické lode, raketoplány, pobyt a práca na ISS, let prvého nášho kozmonauta I. Bellu. Pozorovanie Slnka a Venuše.

Klenovec - exkurzia, 14. IV. 2010Zodpovedná Šimková
Cieľom akcie bolo poznávanie ľudových tradícií Gemera - ľudové remeslá - kováčstvo, košíkárstvo, tkanie kobercov.
S akciou boli spojené ďalšie sprievodné akcie - pečenie klenovských koláčov CHRAPNÍ, čítaní povestí o Klenovci, nácvik tancov RONTOVKA a KOČINGATÓ.

sobota 10. dubna 2010

Práca na krúžku Legman
Deti pracujú so stavebnicami Robolab, zvládajú jednoduché programovanie.
Celkom sa im to páči. Poznajú čaro RCX-kocky.

čtvrtek 8. dubna 2010

Doba bronzová - 31. III. 2010

Poznávací výlet - nálezisko pohrebiska z doby bronzovej, Kyjatice.

Veľkonočný bazár - 30. III. 2010

Deti si pripravili na Veľkú noc množstvo výrobkov, kraslíc aj korbáčov, ktoré si potom aj popredali. Akcia sa im veľmi páčila.