Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

úterý 20. dubna 2010

Deň Zeme - PET fľašový drak, 22. IV. 2010Zodpovedná Kureková, Bartová, Sakálová
Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme. Je to deň, ktorý patrí našej Zemi, ktorú by si mal každý z nás vážiť a starať sa o ňu. V tento deň naši amaveťáci upravia záhony, popresádzajú kvety, zhotovia plagáty s environmentálnou tematikou. Každoročne postavia z PET-fliaš draka.

Žádné komentáře:

Okomentovat