Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 7. října 2017

Európsky deň bez áut - 22.9.2017


Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu.  Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut 22. septembra je súčasťou Európskeho týždňa mobility – 16. – 22. septembra , zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov.
Cieľom tohto dňa – je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.
Naši amaveťáci sa zapojili  do tejto akcie dňa 22. 9. V dopoludňajších a aj popoludňajších hodinách.
Názov akcie: Nechajme ho v garáži
Akcia začala  hneď ráno kde rozdávali  všetkým, ktorí využili iný dopravný prostriedok ako auto pekný obrázok.
V  popoludňajších hodinách si deti  vyskúšali svoju zručnosť v jazde na bicykli. Pripravené boli pre nich rôzne prekážky,  kde museli ukázať, že bicykel dokážu naozaj ovládať. Samozrejme nikto nezabudol na reflexné prvky, prilbu a chrániče, ktoré sú pri jazde na bicykli veľmi dôležité. Všetkým sa naozaj darilo a v zdolávaní prekážok boli naozaj úspešní. Za svoju zručnosť boli všetci odmenení. Ceny boli zakúpené vďaka našej organizácii Amavet Legman819, s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje  a túto akciu podporuje už niekoľko rokov.
Dôležité však je aj to, že si deti  spoločne uvedomili, aké dôležité je chrániť si naše životné prostredie a nielen tento  deň prísť do školy bez auta ale využívať iný dopravný prostriedok …NAŠE NOHY…častejšie…
Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili.
Zodpovedná za akciu Mgr. Gabriela Kalmárová.

"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."