Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

středa 29. srpna 2012

Letný tábor detí Banská Štiavnica 30.7. - 5. 8. 2012

Slovensko má veľa nádherných kútov a Banská Štiavnica právom nárokuje popredné miesto medzi nimi. Samotné mesto a okolitá krajina má čo ponúknuť návštevníkom, ktorí sem zavítajú a hlavne tým, ktorí sú vnímaví na prírodné krásy, na romantiku bohatej histórie či na voľno časové aktivity, ktoré sú tiež jedinečné. Preto sa deti z klubu Amavet Legman 819 pri ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote rozhodli stráviť časť prázdnin v letnom tábore práve tu a veru vedeli patrične oceniť všetky skvosty a ponuky mesta. Zoznámili sa s minulosťou baníctva, s technickými pamiatkami, navštívili Banské múzeum v prírode a oboznámili sa nielen s krásou, ale aj účelom množstva tajchov. Okrem baníctva sa zoznámili aj s históriou mesta, ktoré je spojené s bojmi proti Turkom a Tatárom. Povesť o sitnianskom hrade spoznali priamo na jeho ruinách. Deti, napriek tomu, že nemajú ani desať rokov, sa nemusia hanbiť ani za svoje turistické výkony: vystúpili na Sitno, prešli náučný chodník Geoparku Paradajs a boli aj na Kalvárii, ktorá sa práve teraz oblieka do nových šiat. Po náročných túrach dobre padlo osvieženie na kúpalisku vo Vyhniach, ale aj v čerstvej vode Windšachty. Určite pekné spomienky budú mať aj na kaštieľ v Svätom Antone, na sekvoje v botanickej záhrade, na Piargskú bránu, na tajchy Klinger, Bakomi a Windšachta, ako aj na samotné mesto a jeho príjemných obyvateľov. Počas Dňa nezabudnutých remesiel mohli vidieť výrobu drevených hračiek a oboznámiť sa s tradičnými výrobkami remeselníkov. Možno najväčším zážitkom bola návšteva novo otvorenej dielne Terra Permonia, ktorá je vlastne dielňa malých vynálezcov, kde si deti môžu vyskúšať svoju fantáziu a zručnosť pri výrobe drobných hračiek z dreva, plastov a papiera. Je to dielňa, v ktorej deti môžu samostatne a bezpečne narábať s pílkou, vŕtačkou, centrifugou na farby, tlačiarňou a mnohými ďalšími náradiami. Keďže to už bolo deň pred odchodom domov, mnohé mamičky, staré mamy, ockovia a súrodenci dostali vlastnoručne vyrobený darček práve z tejto dielne. Fakt, že v minulosti sa tu dolovalo zlato a striebro, veru pohlo s fantáziou detí, preto mali veľkú radosť z ryžovania zlata, ktoré nikoho nesklamalo – v horninách všetci našli nejaký pekný, vzácny kameň, ktorý im dlho bude pripomínať krásne chvíle v takom jedinečnom prostredí. O tento prekrásny a zaujímavý program v letnom tábore detí sa postarali - vedúca tábora PaedDr. Mária Šimková, Mgr. Gabriela Szabová a Mgr. Elena Sakálová, ktorým patrí vďaka.