Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

neděle 29. prosince 2019

Lego krúžok


Fyzikálny krúžokČo vieš o hviezdach? - astronomická súťaž

        
 Určovanie ťažiska a prelievanie kvapaliny


 
Vlastnosti kvapalín a plynov
                                                                                                      
 

Zhotovenie hydraulického zariadenia
  Vieš prečo Daniela nevie nafúkať balón?

Vianočná tvorivá dielňa - 21.11.2019

Cieľ podujatia: Cieľom bolo vytvoriť vianočnú guľu z preglejky, technikou Decoupage.
Vytvárali sme krabičky na vianočné darčeky technikou Brother.


Program podujatia: Keďže sa blížia Vianoce, je potrebné si vyzdobiť svoje domovy .
Decoupage technika je jedna z najobľúbenejších kreatívnych techník, pri ktorej sa na zdobenie používajú servítky, ryžový papier alebo papier na decoupage. Čo všetko na dekupáž potrebujete, aké špeciálne dekupážne lepidlo, farby, štetce a na aké materiály sa decoupage (servítková technika) .

"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Netradične tradičný večer - 29.10.2019

Cieľ podujatia: Žiaci sa prostredníctvom hravých a názorných aktivít zoznamovali so životom našich predkov: čím sa živili, ako sa obliekali, čo jedli a ako trávili svoj voľný čas.
Čas strávený týmito tvorivými aktivitami akoby doslova preletel a deti plné zážitkov z prežitého večera sa tešili na jesenné prázdniny.

Program podujatia: Celý večer zastrešili odborníci na ľudovú kultúru, remeslá a zvykoslovie. V tvorivých dielňach hrnčiarka Danka Bakšová ukázala prácu na hrnčiarskom kruhu, včelár Jácint Majoros priblížil prácu so včelami, košikár Jarko Zvara ukázal tajomstvo pletenia košíkov a Magdaléna Kantorová zasvätila detičky do tzv. falošnej modrotlače.
Folkloristka Jarka Lajgútová upútala detičky rozprávaním o jesenných a zimných zvykoch a tradíciách v Gemeri-Malohonte a Stanka Zvarová si s detičkami od srdca zatancovala a zaspievala.
Najväčší zážitok mali deti z úloh na školskom dvore, ktoré boli zamerané na hry detí v minulosti. Detičky hľadali mačku vo vreci, naháňali sa s metlami, učili sa pliesť vrkoče, lúskali oriešky, rozprávali rozprávky…
Netradične tradičný večer sme zorganizovali v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom, Centrom voľného času Relax a vzdelávacou organizáciou pre deti a mládež Amavet Legman 819."Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Triediť odpad je "IN" - 11.10.2019

Cieľ podujatia: Uvedomiť si, čím viac odpadu vytriedime, tým menej sa ho dostane na skládku alebo do spaľovne! Deti si musia uvedomiť aké je dôležité v súčasnej dobe triediť odpad, dať mu druhú šancu a recyklovať ho.

Cieľom: Šetríme energiu
              Znižujeme množstvo odpadu na skládkach
              Chránime životné prostredie
              Prispievame k ochrane klímy

Program podujatia: Prednáška o "ZERO WASTE" životnom štýle.
                                   Ako triediť odpad: Je triedenie odpadu dôležité?
                                   Dávame odpadu druhú šancu na život
                                   Šetríme prírodné zdroje
                                   Šetríme vlastné peniaze