Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

neděle 29. prosince 2019

Netradične tradičný večer - 29.10.2019

Cieľ podujatia: Žiaci sa prostredníctvom hravých a názorných aktivít zoznamovali so životom našich predkov: čím sa živili, ako sa obliekali, čo jedli a ako trávili svoj voľný čas.
Čas strávený týmito tvorivými aktivitami akoby doslova preletel a deti plné zážitkov z prežitého večera sa tešili na jesenné prázdniny.

Program podujatia: Celý večer zastrešili odborníci na ľudovú kultúru, remeslá a zvykoslovie. V tvorivých dielňach hrnčiarka Danka Bakšová ukázala prácu na hrnčiarskom kruhu, včelár Jácint Majoros priblížil prácu so včelami, košikár Jarko Zvara ukázal tajomstvo pletenia košíkov a Magdaléna Kantorová zasvätila detičky do tzv. falošnej modrotlače.
Folkloristka Jarka Lajgútová upútala detičky rozprávaním o jesenných a zimných zvykoch a tradíciách v Gemeri-Malohonte a Stanka Zvarová si s detičkami od srdca zatancovala a zaspievala.
Najväčší zážitok mali deti z úloh na školskom dvore, ktoré boli zamerané na hry detí v minulosti. Detičky hľadali mačku vo vreci, naháňali sa s metlami, učili sa pliesť vrkoče, lúskali oriešky, rozprávali rozprávky…
Netradične tradičný večer sme zorganizovali v spolupráci s Gemersko-malohontským osvetovým strediskom, Centrom voľného času Relax a vzdelávacou organizáciou pre deti a mládež Amavet Legman 819."Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat