Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

neděle 29. prosince 2019

Triediť odpad je "IN" - 11.10.2019

Cieľ podujatia: Uvedomiť si, čím viac odpadu vytriedime, tým menej sa ho dostane na skládku alebo do spaľovne! Deti si musia uvedomiť aké je dôležité v súčasnej dobe triediť odpad, dať mu druhú šancu a recyklovať ho.

Cieľom: Šetríme energiu
              Znižujeme množstvo odpadu na skládkach
              Chránime životné prostredie
              Prispievame k ochrane klímy

Program podujatia: Prednáška o "ZERO WASTE" životnom štýle.
                                   Ako triediť odpad: Je triedenie odpadu dôležité?
                                   Dávame odpadu druhú šancu na život
                                   Šetríme prírodné zdroje
                                   Šetríme vlastné peniaze

Žádné komentáře:

Okomentovat