Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 24. ledna 2015

Dopravná výchova a lego - 16. 12. 2014

Dôležitosť dopravnej výchovy detí!


Deti si vybudovali mesto s cestnými komunikáciami, križovatkami a dopravnými značkami.


Akcia sa im veľmi páčila.

Vianočné tvorivé dielne10. 12. 2014 - výroba vianočných ozdôb

Mikulášske harašenie

5.12. 2014

pondělí 19. ledna 2015

Použitie RCX kocky-jednoduché programovanie lega

Chlapci sa pokúsili o jednoduché programovanie žeriavu. Použili RCX kocku, dotykový senzor. Mierne sme sa aj pobavili.

Dobrý prospech v škole nikomu nezaručuje úspech v skutočnom živote.
 ROBERT KIYOSAKI

  • Náhoda aj šťastie sú javy, ktoré nemám pod svojou kontrolou.
  • Úspech je výsledkom môjho cieleného snaženia.