Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

úterý 20. dubna 2010

Klenovec - exkurzia, 14. IV. 2010Zodpovedná Šimková
Cieľom akcie bolo poznávanie ľudových tradícií Gemera - ľudové remeslá - kováčstvo, košíkárstvo, tkanie kobercov.
S akciou boli spojené ďalšie sprievodné akcie - pečenie klenovských koláčov CHRAPNÍ, čítaní povestí o Klenovci, nácvik tancov RONTOVKA a KOČINGATÓ.

Žádné komentáře:

Okomentovat