Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 30. května 2020

Vplyv teploty na hustotu látky

Výsledok pokusu:
Balónik z chladničky vo vode s izbovou teplotou klesá ku dnu .
Balónik s izbovou teplotou sa vo vode s izbovou teplotou vznáša .
Balónik z horúcej vody vo vode s izbovou teplotou pláva .
Hustota studenej  vody  je väčšia  ako hustota vody s izbovou teplotou.
Hustota vody s izbovou teplotou je väčšia ako hustota horúcej vody


Žádné komentáře:

Okomentovat