Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

úterý 29. dubna 2014

Čo vieš o hviezdach? - 8.4.2014

- všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii

Súťaž pozostáva z troch nezávislých častí:
1. Riešenie písomných úloh a príkladov v počte 5 – 10
2. Riešenie „slepej“ hviezdnej mapy
3. Ústne kolo
Náš amaveťák A. Mihalyi obsadil v 2. kategórii pekné 2. miesto.

Žádné komentáře:

Okomentovat