Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 29. prosince 2018

Malá vedecká konferencia - Košice - 8.6.2018

Slovenská astrobiologička  Dr. Michaela Musilová

Cieľ podujatia:
Malá vedecká konferencia žiakov so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávaných podľa Programom edukácie nadaných detí APROGEN. Prezentácia najzaujímavejších prác detí .
Program podujatia:
Registrácia.
    Otvorenie konferencie, úvodný program.
Prezentácia prác v sekciách.
Exkurzie v laboratóriách UPJŠ.
Náš klub a školu reprezentovala Emma Deáková s prácou "SLOVENSKÍ DOBYVATELIA VESMÍRU". Tejto téme sa venuje niekoľko rokov, pod vedením Mgr. Eleny Sakálovej.
Osobne sa stretla aj s Dr. M.Musilovou.

Žádné komentáře:

Okomentovat