Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. prosince 2018

Tvorivá dielňa 22.10.2018

Cieľ podujatia:
Zapojiť sa do tvorivej činnosti a naučiť sa vyrábať mydielka. Aktívne využiť voľný čas. Rozvíjať estetické cítenie detí, tímovú prácu a kreatívnu sebarealizáciu. Prispieť k udržiavaniu tradícií a rozvoju nových zručností.
Program podujatia:
Využiť rôzne pomôcky pri zhotovovaní mydielok a krabičiek.
Pomôcky: glycerínové mydlo - biele, mydlové vločky, vonné esencie -pomarančová, citrónová rozmarínová, éterické oleje, ozdobný papier, škorica- celá, badián, špagát, ozdobné stuhy, formičky, drevená lyžica, sito alebo rošt na presušenie mydielok, doska, nožík, mažiar, špeciálne farbivá do mydielok, kyselina benzoová. 


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat