Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. prosince 2018

Ekológia, tolerancia, sebaláska - 24.10.2018

Cieľ podujatia:
   Ochrana životného prostredia-deti si musia uvedomiť dôležitosť toho, že je to všetko v našich rukách. Každý musí prispieť k tomu, aby sa nám lepšie a zdravšie žilo.
Uvedomenie si jedinečnosti každého z nás, vysvetlenie pojmov tolerancia, diskriminácia,
rasizmus, šovinizmus,...
Pojem sebaláska-milovať sám seba, poznať svoje pozitívne aj negatívne vlastnosti.
Program podujatia:
   Prednáška spojená s aktivitami na témy: ekológia-odpad, separovanie, recyklovanie,
tolerancia, sebaláska-self-love.

Žádné komentáře:

Okomentovat