Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 28. prosince 2018

CVČ-Ekoprogram 17.10.2018

Cieľ podujatia:
Vybudovať u detí kladný vzťah k prírode k ochrane životného prostredia.
Program podujatia:
Prednášk o ochrane životného prostredia.
Zábavný kvíz - poznávanie zvieratiek ich obydlia, stopy,...
 Hravé aktivity zamerané na starostlivosť o zvieratá.

Žádné komentáře:

Okomentovat