Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 23. února 2019

Exkurzia -okresná hvezdáreň Rimavská Sobota - 100. výročiu Medzinárodnej astronomickej únie (IAU100)

Cieľ podujatia: 10.1.2019 
Priblížiť astronómiu a nadchnúť pre krásy neba a Zeme.


Program podujatia: Pozorovanie Slnka, prehliadka astroparku, výstavy, prezentácia fyzikálnych hračiek. Výstava k 100. IAU o kozmonautike."Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat