Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 23. února 2019

Svet zajtrajška - 12.2.2019

Cieľ podujatia: Veľmi nás zaujímali najväčšie problémy ľudstva a ako by sa dali odstrániť. Poslednou kvapkou v pohári však bolo, keď sme na ulici približne na desiatich metroch nazbierali tri plné tašky odpadkov. Zamysleli sme sa nad tým a zistili sme, že znečisťovanie je jeden z najväčších problémov ľudstva. Veľakrát sme si položili otázku Aký bude svet zajtrajška, ak niečo nezmeníme?
Program podujatia: Prednáška a aktivity zamerané na následky znečisťovania.
Niektoré druhy znečistenia predstavujú smrteľné nebezpečenstvo. Zvieratá môžu byť priamo otrávené alebo poranené škodlivinami, prípadne znášajú nepriame následky znečistenia. Patrí medzi ne znížený obsah kyslíka vo vode, likvidácia zdrojov potravy alebo vegetácie a zmena podnebia následkom znečistenia atmosféry.

Znečistenie atmosféry
• Do zemskej atmosféry sa nepretržite vypúšťajú škodlivé plyny. Niektoré sa držia nízko nad zemským povrchom, zamorujú vzduch a spôsobujú rôzne ochorenia. Iné sa hromadia v horných vrstvách atmosféry a menia spôsob prenikania slnečného žiarenia na Zemi i jeho spätný odraz.
Ozónové diery
• Vrstva ozónu vysoko v atmosfére nás chráni pred škodlivým účinkom slnečného žiarenie. Niektoré znečisťujúce plyny, napr. CFC (chlórofluórokaebóny) a metán, likvidujúci ozón. Od r.1979 sa v ozónovej vrstve objavili "diery",prvá v blízkosti južného pólu a neskôr aj nad sev.pólom. Ako vidieť zo satelitných záberov Antarktídy, ozónove diery sa zväčšujú.Farby znázorňujú rôznu hladinu ozónu.
Skleníkový efekt
• Plyny pôsobia v atmosfére ako sklo na skleníku- zadržiavajú slnečné teplo. Tento "skleníkový efekt" udržiava na Zemi teplo. Následkom ľudských aktivít, ako je vypaľovanie pralesov alebo prevádzka áut, sa do ovzdušia dostáva priveľa oxidu uhličitého, čo môže byť príčinou globálneho otepľovania.
Globálne otepľovanie
• Vedecké výskumy naznačujú, že znečistené ovzdušie je jednou z príčin ohrievanie Zeme. Niektoré vypúšťané plyny, ako oxid uhličitý, zadržiavajú slnečné teplo v atmosfére. Rastúce množstvo týchto tzv. skleníkových plynov, ktoré poväčšine pochádzajú zo spaľovania ropy alebo vypaľovania pralesov, môže spôsobiť zvýšenie priemernej teploty až o 4 stupne Celzia za 50 rokov.

Žádné komentáře:

Okomentovat