Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 23. února 2019

50. výročie pristátia prvého človeka na Mesiaci - 15.1.2019

Cieľ podujatia: Asi by sme sa dívali na svet inými očami a mohli v tomto roku Milana Rastislava Štefánika spolu s ním povedať:
"Astronómia je mierou kultúry národa."
Priblížiť astronómiu a nadchnúť pre krásy neba a Zeme.

Program podujatia: Pozorovanie Slnka, prehliadka astroparku, výstavy, prezentácia fyzikálnych hračiek.
Rok 2019 je rokom periodickej tabuľky prvkov (IYPT2019) a 100. výročia Medzinárodnej astronomickej únie (IAU100) a tiež rokom M. R. Štefánika
je zároveň aj 50. výročím pristátia prvého človeka na Mesiaci.


"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat