Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 23. února 2019

Výroba stromčekov šťastia - tvorivá dielňa - 11.2.2019

Cieľ podujatia: -podporovať záujem detí o remeselné zručnosti
-aktívne využívať voľný čas
-podporovať tvorivých a kreatívnych mladých ľudí
-komunikácia prostredníctvom umenia a remesiel
-prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej a skupinovej práce

Program podujatia: 1.Prezencia,rozdelenie do skupín
2.Zadania,práca v skupinách, tvorba
3.Prezentácia výsledkov tvorivej dielne
Pomôcky:
Medený drôtik, nožnice, korálky, tavná pištoľ, ozdobné kamienky, malé poháriky"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat