Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

neděle 24. července 2016

Módna prehliadka z recyklovaného materiálu - 22.4.2016


Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok bol venovaný oslavám jarnej rovnodennosti a príchodu jari. V modernom ponímaní ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje ľudí na dopady ničenia životného prostredia a rozvíjaní diskusie o možných riešeniach súvisiacich problémov.
     Cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
     My, žiaci, amaveťáci zo ZŠ Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote  v spolupráci s AMAVET klubom LEGMAN 819 sme venovali celý tento deň našej Zemi. Spolu s pedagógmi, vedúcimi klubov Amavet a pracovníkmi našej školy, sme si pripravili celý rad aktivít. Ich cieľom bolo prehĺbiť náš vzťah k šetrnému prístupu k prírode a nášmu životnému prostrediu.


Koordinátorka environmentálnej výchovy a vedúca klubu AMAVET Legman819 
Mgr. Elena Sakálová.

Žádné komentáře:

Okomentovat