Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

středa 14. srpna 2013

Zaujímavé momenty z pobytu v tábore


Boli sme radi, že sme to zvládli...
BOLO NÁM FAJN!

 
reakcie účastníkov na prejdené turistické chodníky ...
každodenná aktivita detí
športovci a nešportovci ...
 
dozvedeli sme sa mnoho z našej zaujímavej histórie
 

obdivovali sme monumentálnu stavbu kaštieľa
 slávnostný odchod z Betliara
vyhodnotenie akcie Betliar 
overovanie získaných vedomostí
záverečná opekačka
bolo nám veľmi, veľmi teplo...
poďakovanie pani chatárke za starostlivosť, bola naša zdravoťáčka

 

Žádné komentáře:

Okomentovat