Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

úterý 3. ledna 2017

Letný tábor Banská Štiavnica - 30.7. - 5.8.2016"Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."Letný tábor Klubu Amavet Legman 819 sa uskutočnil na prelome júla a augusta v Banskej Štiavnici za účasti 17 detí vo veku 8 – 13 rokov a 2 pedagogickí zamestnanci. Vedúca LT bola PaedDr. Mária Šimková. 
LT bol zameraný na spoznávanie prírodných krás, na pozorovanie možností zachovania prírodnej rovnováhy, sledovali sme rôzne užitočné formy narábania s nebezpečným odpadom. Deti navštívili technické pamiatky okolia – Múzeum baníctva v prírode, tajchy Bakomi, Windsachta, Počúvadlo a Klinger ako aj zbierku minerálov v Mineralogickom múzeu, vyskúšali si svoju tvorivosť v Terra Permonii, spoznávali miestne povesti a historky o baníkoch, permoníkoch či legendu o rytieroch Sitnianskeho hradu. 
Spoznali historické pamiatky mesta Banská Štiavnica, najmä Kalváriu, Trojičné námestie a Kaštieľ vo Svätom Antone. Vystúpili aj na najvyšší vrch okolia, na Sitno, páčilo sa im v Botanickej záhrade a určite aj vo Vodnom raji vo Vyhniach.
Počas tohto týždňa s bohatým programom si deti mohli vyskúšať svoju vytrvalosť, tvorivosť, toleranciu a samostatnosť, pobyt pomohol všetkým pri utvorení nových kamarátskych vzťahov ako aj pri upevnení svojho zdravia.

Žádné komentáře:

Okomentovat