Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

úterý 3. ledna 2017

Náboj Junior - 25.11.2016
Dňa 25.11.2016 sa naši amaveťáci zúčastnil regionálneho kola súťaže NÁBOJ Junior.
Súťaž sa konala  konala v Lučenci.  Tím tvorili mladí amaveťáci: R.D. Šmatlík, V. Žiaková, B. Durdjaková a A. Ridzoň. 
Zmerali si svoje vedomosti z predmetov matematika a fyzika. Súťaže sa zúčastnili žiaci z 13 škôl. V silnej konkurencii sa umiestnili na vynikajúcom 1. mieste. K tomuto peknému úspechu im srdečne blahoželáme.

Žádné komentáře:

Okomentovat