Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 13. listopadu 2021

Európsky týždeň mobility - DEŇ BEZ ÁUT 16.9.-22.9.2021

     Prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklodoprava, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

     Výročná téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY na rok 2021 je „Bezpečne a zdravo udržateľnou dopravou“. Výber tohtoročnej témy vzdáva hold ťažkostiam, ktoré Európa – a svet – pociťovali počas pandémie COVID-19.

Kampaň sa teraz snaží motivovať všetkých bývalých a budúcich účastníkov, aby sa zapojili do 20.ročníka EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY pod tohtoročným sloganom „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“.

     Týždeň mobility sa končí 22.septembra. Tento deň je podporovaný Európskou komisiou. Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut –  prvýkrát  sa oslavoval v roku 2000. Je súčasťou Európskeho týždňa mobility zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu.

     Naša škola v spolupráci s AMAVET klubom Legman 819 si pripomenula týždeň mobility so žiakmi počas vyučovacieho procesu. Žiaci sa oboznámili s témou z rozhlasovej relácie, ktorá odznela 16.9.2021 v školskom rozhlase. Táto téma  je dôležitá pre naše duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na COVID-19.

22.septembra dostali žiaci v triedach motivačný obrázok, ako odmenu pokiaľ využili alternatívnu dopravu, iný dopravný prostriedok ako auto.

 

     Súčasná situácia nám nedovolila usporiadať pre žiakov praktickú súťaž – „Jazdu zručnosti“. Zvolili sme alternatívu, žiaci sa mohli zapojiť do výtvarnej súťaže. Každý žiak mal možnosť využiť svoju kreativitu a tvorivosť a mal nakresliť svoje auto na ekologický pohon…

     Najkrajšie práce boli vystavené na výstavke a žiaci dostali pekné odmeny.

Ceny boli zakúpené vďaka našej organizácii Amavet klub Legman 819, s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje  a túto akciu podporuje už niekoľko rokov.

     Dôležité však je aj to, že si všetci spoločne uvedomíme, aké dôležité je chrániť si naše životné prostredie a aspoň jeden deň prísť do školy bez auta!

Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili… 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat