Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 13. listopadu 2021

Svetový kozmický týždeň - 5.10 - 8.10.2021

V dňoch 5. - 8. 10. sme sa zapojili do aktivít našej hvezdárne a pripomenuli sme si Svetový kozmický týždeň.

Cieľom exkurzií na hvezdáreň bolo, aby sme vyvolali záujem žiakov o predmety, akými sú najmä matematika a fyzika, ale i ďalšie v prvom rade prírodovedné predmety. 

Program podujatia: Program v rámci Svetového kozmického týždňa: 

1. Prvý človek vo vesmíre - k tohoročnému 60. výročiu letu J. Gagarina do vesmíru; 

2. Hubble - oko do hlbokého vesmíru - k 30. výročiu vypustenia Hubblovho vesmírneho ďalekohľadu (zrod a najdôležitejšie výsledky výskumu). 

3. V prípade pekného počasia sa pozorovalo Slnko, slnečné protuberancie.

Program sa deťom veľmi páčil.

Ďakujeme pani Katke Kerekešovej, odbornej pracovníčke hvezdárne.

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže."

Žádné komentáře:

Okomentovat