Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

sobota 13. listopadu 2021

Týždeň vedy a techniky - 8.11.-12.11.2021
Základná škola P. Dobšinského v Rimavskej Sobote v spolupráci s AMAVET klubom Legman 819 pre našich žiakov pripravili podujatie s množstvom zážitkov z vedy a techniky, ako ich možno nepoznajú. Podujatie sa uskutoční v dňoch 9. až 12. novembra 2021 v priestoroch odborných učební ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota.

Cieľom každoročne organizovaného Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
Žádné komentáře:

Okomentovat