Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 22. prosince 2023

Deň Zeme - 24.4.

 Cieľ podujatia: Cieľom Dňa Zeme, ktorý si už viac ako päť desaťročí pripomíname 22. apríla, je upriamiť pozornosť na planétu, zdôrazniť potrebu ochrany prírody a zvyšovať povedomie o problematike klimatických zmien a ich vplyve na životné prostredie.

V roku 2023 sa mottom osláv stalo „Investujte do našej planéty“. Zdôrazňuje, že okrem tlaku na vlády, inštitúcie a biznis, sa stále počíta s miestnymi iniciatívami, ktoré demonštrujú silu zmeny na úrovni jednotlivca.
Nielen v tento deň by ste si mali položiť otázku, ako aj my osobne môžete prispieť k ochrane životného prostredia. Malé zmeny v každodennom živote dokážu mať veľký dosah pre prostredie, v ktorom žijeme.Program podujatia:
V pondelok 24.4 2023 si žiaci našej školy pripomenuli Deň Zeme viacerými aktivitami s environmentálnou tematikou. Pre žiakov si pracovníci CHKO Cerová vrchovina pripravili rôzne sprievodné aktivity na témy: Biodiverzita stromu, Život sysľa pasienkového, Zo života lesa, zvuky zvierat, Ekologická stopa, Interaktívne hry.
V tento deň sa slávnostne otváralo dažďové jazierko, ktoré bude skrášľovať školský dvor a zadržiavať prebytočnú dažďovú vodu. Žiaci čistili areál školy, kvetinové záhony, zbierali odpadky a presádzali kvety. V spolupráci so Školským parlamentom a AMAVET klubom LEGMAN 819 sa uskutočnila „Módna prehliadka“. Zaujímavé modely si žiaci pripravili z recyklovateľného odpadového materiálu. Jednotlivé modely boli ohodnotené odbornou porotou. Akciu finančne podporil AMAVET klub Legman 819.

Žádné komentáře:

Okomentovat