Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 22. prosince 2023

Kozmonautika zábavne - 13. - 14. 11.

Cieľ podujatia: Popularizácia vedy, sprístupnenie informácií o dianí mimo našej Zeme. Program venovaný návštevníkom komét, prieskumu komét kozmickými sondami.Program podujatia: Banskobystrický samosprávny kraj Hvezdáreň v Rimavskej Sobote organizačná súčasť Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom a Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov Rimavská Sobota nás pozvala na program Návštevníci komét.Program zameraný na: priamy výskum slnečnej sústavy zahájili lety kozmických sond ku Mesiacu a potom aj k planétam. Až neskôr prišli na rad malé telesá – asteroidy a kométy. Výskum komét započal sondami, ktoré sa priblížili k jadru, neskôr to bol projekt nárazu do jadra a napokon pristátia.
V nedávnych dňoch zostúpilo na Zem puzdro sondy s kometárnym materiálom.

Žádné komentáře:

Okomentovat