Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 22. prosince 2023

Svetový deň vody - 22.3.

Cieľ podujatia: „Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“
Leonardo da Vinci
Program podujatia: Svetový deň vody
Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) sme usporiadali na našej škole pestré, zážitkové a tvorivé environmentálne aktivity so zámerom spoznávať čistú vodu ako vzácnu a nenahraditeľnú cennosť pre život človeka.
O vode sme nielen rozprávali a počúvali, ale ju aj maľovali, skúmali, ochutnávali, voňali a pozorovali.
Vyučovanie sa nieslo v rytme kreativity – kvízy, súťaže, hry či pracovné dielne, ktoré informovali o nenahraditeľnosti vody.
Starší Amaveťáci navštívili ČOV v Rimavskej Sobote.


Žádné komentáře:

Okomentovat