Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 30. prosince 2022

Fotografia-hra so svetlom

 Cieľom podujatia bolo získať vedomosti o dôležitosti existencie svetla. Fotíme svetlo, nie objekty. Keď je tma neodfotíme nič. Rozvoj kreativity a tvorivosti detí.

V spolupráci so ZUŠ , s pánom Ottom Nagym, sme uskutočnili zaujímavé stretnutie - filmové tvorivé dielne. Deti mali možnosť sa zúčastniť tohto stretnutia, na ktorom sa naučili pracovať so svetlom a fotografiou.

Na stretnutí bola  veľmi príjemná a tvorivá atmosféra. 


Žádné komentáře:

Okomentovat