Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 30. prosince 2022

Exkurzia Mlyn – Veľké Teriakovce

Spoznávanie regiónu. Spoznať a navštíviť  národnú kultúrnu pamiatku – klasicistický mlyn Veľké Teriakovce.

V rámci spoznávania regiónu sme sa s deťmi rozhodli navštíviť Mlyn v Teriakovciach. Cestovali sme vláčikom, čo bol pre deti veľký zážitok.  Je dôležité aby deti spoznávali minulosť, ako sa žilo v minulosti ako sa dostal chlebík na stôl. V minulosti mlyn slúžil na mletie múky . Pôvodné technologické zariadenie je zachované iba sčasti. V súčasnosti je zrekonštruovaný vodný mlyn kultúrnym dedičstvom regiónu  Gemer  - Malohont a slúži verejnosti ako regionálne múzeum roľníctva, mlynárstva, pekárstva a tradičných remesiel . V mlyne sa nachádza unikátna zbierka kyjatických hračiek , tradičná teriakovská izba a kuchyňa.

Deťom sa exkurzia veľmi páčila a isto si budú viac vážiť ľudskú prácu a chlebík, ktorý jeme každý deň.

Už teraz sa tešia na ďalšie miesto, ktoré v rámci spoznávania regiónu navštívime.


Žádné komentáře:

Okomentovat