Cieľom združenia je rozvoj kolektívnych a individuálnych aktivít, rozvíjať tvorivé schopnosti detí a mládeže vo voľnom čase s plným využitím najnovších poznatkov vedy a techniky. Asociácia napĺňa ciele neformálneho vzdelávania detí a mládeže v oblasti vedy a techniky.

20. VÝROČIE NÁŠHO KLUBU LEGMAN 819
od 14.novembra 1997 sme členmi AMAVETU

pátek 30. prosince 2022

Európsky týždeň bez áut

 Je  podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu.  Každoročná osvetová a propagačná kampaň pre obyvateľov miest s názvom Európsky deň bez áut 22. septembra je súčasťou Európskeho týždňa mobility – 16. – 22. septembra , zameraného na propagáciu ekologickej dopravy. Vychádza z myšlienky, že nie je riešením budovanie nových ciest na odľahčenie preplnených ulíc, ale zníženie počtu osobných automobilov.

Na našej škole sme sa zapojili  do tejto akcie dňa 22. 9. V dopoludňajších a aj popoludňajších hodinách.

Názov akcie: Nechajme ho v garáži

Akcia začala  hneď ráno kde rozdávali  všetkým, ktorí využili iný dopravný prostriedok ako auto pekný obrázok.

V  popoludňajších hodinách si deti  vyskúšali svoju zručnosť v jazde na bicykli. Boli pre nich  pripravené rôzne prekážky kde museli ukázať, že bicykel dokážu naozaj ovládať. Samozrejme nikto nezabudol na reflexné prvky a prilbu,  ktoré sú pri jazde na bicykli veľmi dôležité. Všetkým sa naozaj darilo a v zdolávaní prekážok boli naozaj úspešní. Za svoju zručnosť boli všetci odmenení. Ceny boli zakúpené vďaka organizácii Amavet klub Legman 819 s ktorou naša škola dlhodobo spolupracuje  a túto akciu podporuje už niekoľko rokov.

Dôležité však je aj to, že si žiaci  spoločne uvedomia, aké dôležité je chrániť si naše životné prostredie a využívať na cestu do školy ekologickejšie dopravné prostriedky, ako je auto.. napr.  bicykel, vlak ,autobus…

Ďakujeme všetkým, ktorí túto akciu podporili.

 

Žádné komentáře:

Okomentovat